Frågor och svar

F: Kan man begrava en dödfödd kalv och är det gratis om den kommer till Honkajoki?

S: Man får begrava dödfödda djur. En icke öronmärkt lillkalv samlas upp gratis tillsammans med över tre månader gammalt nötdjur.

F: Har bilarna lyftkran?

S: Alla uppsamlingsbilar har lyftkran och tillbörig gripklo för att lyfta djur. Det är viktigt att det döda djuret är på sådan plats att det är enkelt att med lyftkran lyfta med den i lasten.

F: Ringer föraren innan ankomst?

S: Logistikplaneringen eller föraren strävar till att ringa innan avhämtning för att försäkra att kadavret kan hämtas.

F: Kör man även under veckoslut?

S: Huvudsakligen är uppsamlingsdagarna från måndag till lördag. Under rusningstid kör man vid behov även på söndagar.

F: Vilka tider kör förarna?

S: Man strävar till att uppsamlingsbesöken sker mellan kl. 6:00 – 22:00.

F: Hur stora bilar kommer? (påhängsvagn/dragbil)

S: Uppsamlingsbilarna är huvudsakligen dragbilar.

F: Var kan jag fråga om bilens exakta ankomsttid?

S: Hämttidsförfrågningar besvaras på numret 010-834 6410. Förfrågningar besvaras vardagar kl. 8:00-16:00.

F: Ska djurets registerkort ges med?

S: Djurets registreringskort ges inte till uppsamlaren. Det är viktigt att se till att öronmärkena är läsliga.

F: Ena/båda öronmärkena fattas….hur ska man gå tillväga?

S: Ett öronmärke behövs för att uppsamlaren ska kunna kontrollera kadavrets riktighet. Ifall märkena fattas fäster uppsamlaren EU-signumet för uppsamlingen på kadavret. Även i detta fall är det viktigt att se till att beställningen gjorts med rätt signum.

F: Får man ett kvitto på uppsamlingen?

S: Uppsamlingsbilarna har printrar för att skriva ut kvitto.

F: Bör man ange dödssätt (förr skulle man göra det)?

S: Dödssättet behöver inte anges.

F: Hur snabbt ska man beställa uppsamling och destruktion?

S: Uppsamling och destruktion bör beställas snarast efter djurets död.

F: Ska man skicka med öronmärkena med biprodukterna av hemslakt?

S: Med hemslaktsavfall ska man skicka med öronmärkena i en sluten plastpåse.