Prislista för kadaveruppsamling

gäller från 1.8.2020

Alla priser inkluderar beställningstjänst,  uppsamling och transport till anläggningen, bearbetning eller bortskaffande enligt biproduktförordningen, tagning av nödvändiga prover, myndighetsrapportering och lagring av uppgifter om kundhistoria.
Kom ihåg att meddela avlägsnande och bortskaffande till djurregistren!
Till priserna tillkommer moms på 24%
NÖT € / st. moms 0%
Över 6 mån. 116,96 €
Under 6 mån 73,38 €
Under 6 mån. som extra djur 53,36 € 53,36 €
Nyfödd, utan öronmärke 73,38 €
Nyfödd som extra djur 0,00 €
Avfall från hemslakt 116,96 €
Avfall från hemslakt som extra djur 53,36 €
FÅR OCH GET  
Över 6 mån. 39,29 €
Över 6 mån. som extra djur 21,37 €
Lamm och killing, särskild hämtning 39,29 €
Under 6 mån. som extra djur 0,00 €
Avfall från hemslakt 39,29 €
Avfall från hemslakt som extra djur 0,00 €
SVIN OCH FJÄDERFÄ
I uppehållsavgiften ingår 499 kg 79,95 €
Tilläggsavgift för varje 100 kg 15,85 €
HÄST (moms 0%)                          (moms 24%)
Häst 189,00 €                             234,36€
Avlägsnande av hästskor 50,00 €                               62,00€
ÖVRIGA DJUR
Fråga vår beställningstjänst  
Om det är frågan om ett icke-identifierat djur, ett djurskydds- eller djurtillsynsfall, betalas inte statsbidrag för uppsamling. Priser enligt följande (moms 0 %)
NÖT
Över 6 mån. 209,96€
Under 6 mån. 131,38€
Under 6 mån. som extra djur 95,36€
FÅR OCH GET
Över 6 mån 121,29€
Som extra djur över 6 mån. 65,37€
Lamm och killing, särskild hämtning 121,29€
Under 6 mån. som extra djur 0€
OBS!
§    Oduglig 3-faldigt pris, om produkten inte hålls i ett stycke vid lyftning. Avhämtas endast I SÄCK.
§    Lamm och killing (omärkta) i en säck utan extra plast.