Bestämmelser

Behandling och förstöring av djur som har dött på bondgård bestäms med EU:s biproduktförordning (se Eviras sidor)) och anvisningar från Evira ja (se Eviras sidor).