Skötsel av bondgård

Att visiten på bondgården blir snabbare erbjuder möjligheter till stora kostnadsbesparingar. Redan 5 minuters påskyndning per visit betyder ca 3 000 timmars tidsbesparing per år. Överbliven tid kan användas till körning så får man förutom arbetstidsbesparingar också utrustningsbesparingar.

Utveckling av skötsel av bondgård förutsätter samarbete mellan Honkajoki logistikorganisation, producenter och intressebevakare (MTK, SLC) samt Evira.

Hjälpmedel

För att underlätta behandling på bondgård och att förbättra kadavers kvalitet utreder man möjligheter att använda olika hjälpmedel. Hjälpmedel är t.ex.

Trafikleder

En väsentlig del av utveckling av skötsel av bondgård är bondgårdens trafikleder. Faktorer förknippad med detta:

Riktighet av upplysningar

Rigtigheten av upplysningar som producenter ger hjälper såväl i ruttplanering som det fysiska genomförandet av hämtningen. Sådana saker är bl.a.:

Hämtningens längd

Längden av hämtningen har en viktig betydelse för kadaverinsamlingens helhet. HELOS-systemet möjliggör observation av hämtningstid för varje bondgård. Hämtningens längd kan påverkas såväl producent som förare. Systemet producerar en planerad hämtningstid som kan förmedlas till producent.

Hämtningsprocess kan delas i följande delar: