HELOS-logistiksystem

HELOS är ny logistikstyrsystem av Honkajoki Oy. Den förbättrar informationsförmedling, snabbar upp planering genomförande av logistik och möjliggör elektronisk rapportering till alla parter. I samband med detta organiseras beställningscenter att ta hand om råvarulogistik.

Systemet effektiverar logistikens helhet och minskar kostnader. Speciellt ruttplanering och ny rytmisering av insamling av beställningar möjliggör förbättring av effektivitet. Med rytmisering och systemets verktyg kan man minska avståndet mellan hämtningsplatser då insamlingens totalkostnader kan minskas och kvalitetet förbättras.

HELOS logistikens styrsystem innehåller: