Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Honkajoki Oy, Santastentie 197, 38950 Honkajoki.
Puhelin: 010-834 6400

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Kari Valkosalo
Postiosoite: . Honkajoki Oy, Santastentie 197, 38950 Honkajoki
Puhelin: 0407606412
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@honkajokioy.fi

3. Rekisterin nimi
Honkajoki Oy HELOS logistiikkajärjestelmä / raatonetti asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Honkajoki Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Palvelua käyttämällä Honkajoki Oy:n asiakas voi asioida sähköisesti kuolleiden eläinten noutoon ja hävitykseen liittyvissä asioissa.

5. Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi, lähi- ja postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maatila- tai y-tunnus, noutopaikan osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröity tuottaja itse ja Nautarekisteri.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto:
Osoitetietoja voidaan luovuttaa Honkajoki Oy:n julkaisujen postituksesta vastaavalle postitusyritykselle, mutta vain Honkajoki Oy:n julkaisujen postitusta varten. Asiakkaan eläinten hävitystietoja voidaan luovuttaa Nautarekisteriin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.
Tallennetut tiedot: Tiedot tallentuvat järjestelmään sähköisesti. Saapuneiden tietojen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu.

9. Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.