HELOS-logistiikkajärjestelmä

HELOS on Honkajoki Oy:n uusi logistiikanohjausjärjestelmä.
Se parantaa tiedonkulkua, nopeuttaa logistiikan suunnittelua ja toteutusta
 sekä mahdollistaa sähköisen raportoinnin eri osapuolille.
Samassa yhteydessä organisoidaan tilauskeskus hoitamaan raaka-ainelogistiikkaa.

Järjestelmä tehostaa logistiikan kokonaisuutta ja vähentää kustannuksia.
Etenkin reittisuunnittelu ja tilausten keräilyn uusi rytmitys mahdollistavat tehokkuuden lisäämisen.
Rytmityksellä ja järjestelmän työkaluilla voidaan lyhentää nouto-pisteiden välimatkaa,
jolloin keräilyn kokonaiskustannuksia voidaan alentaa ja laatua parantaa.

HELOS logistiikanohjausjärjestelmä sisältää