Tilakäsittely

Tilalla kuolleiden eläinten käsittelyä ja hävittämistä säännellään EU:n sivutuoteasetuksella ja Ruokaviraston ohjeilla (ks. Ruokaviraston sivut).

Apuvälineet

Tilalla tapahtuvan käsittelyn helpottamiseksi ja raadon laadun parantamiseksi selvitetään mahdollisuudet erilaisten apuvälineiden käyttöön. Apuvälineitä ovat  esim.

Ajoväylät

Olennainen osa tilakäsittelyn kehittämistä on tilan ajo-väylät. Tähän liittyviä tekijöitä ovat:

Tietojen oikeellisuus

Tuottajan antamien tietojen oikeellisuus auttaa niin ajo-järjestelyssä kuin noudon fyysisessä toteutuksessa. Tälläisiä asioita ovat mm.:

Noudon kestoaika

Noutotapahtuman kestolla on suuri merkitys raatokeräilyn kokonaisuuteen. HELOS-järjestelmä mahdollistaa tilakohtaisen noutoajan seurannan. Noutotapahtuman kestoon voivat vaikuttaa sekä tuottaja että kuljettaja. Järjestelmä tuottaa suunnitellun noutoajan, joka voidaan välittää tuottajalle.

Noutoprosessi voidaan jakaa seuraaviin osiin:

Tilalta tapahtuvan noutopahtuman nopeuttaminen tarjoaa mahdollisuudet suuriin kustannussäästöihin. Jo 5 minuutin lyhennys tilalla kuluvaan aikaan merkitsee noin 3 000 tunnin aikasäästöä vuositasolla. Säästynyt aika voidaan käyttää ajamiseen, joten työajansäästön lisäksi saadaan kalustosäästöjä.

Tilakäsittelyn kehittäminen edellyttää yhteistyötä Honkajoen logistiikkaorganisaation, tuottajien ja edunvalvojien (MTK, SLC) sekä Ruokaviraston kesken.