Käyttäjätunnus:  Salasana:

Tilakäsittely

Apuvälineet

Tilalla tapahtuvan käsittelyn helpottamiseksi ja raadon laadun parantamiseksi selvitetään mahdollisuudet erilaisten apuvälineiden käyttöön. Apuvälineitä ovat  esim.

 • Kannellinen muovialusta
 • Pressu
 • Betonibunkkeri
 • Kylmäsäilö

Ajoväylät

Olennainen osa tilakäsittelyn kehittämistä on tilan ajo-väylät. Tähän liittyviä tekijöitä ovat:

 • noutopaikan sijainti ja merkintä (tarkka osoite tai koordinaatit),
 • kunnon yhteys yleiseltä tieltä noutopaikalle sekä
 • mahdollisuus ajaa suoraan raadon viereen ilman peruuttelua ja vekslaamista.

Tietojen oikeellisuus

Tuottajan antamien tietojen oikeellisuus auttaa niin ajo-järjestelyssä kuin noudon fyysisessä toteutuksessa. Tälläisiä asioita ovat mm.:

 • korvamerkit kunnossa, 
 • osoite/koordinaatit kunnossa,
 • oikeellinen tilaus,
  • oikea EU-tunnus;
  • tarkat yhteystiedot (mm. puh ja sposti);
  • oikea nouto-osoite;
  • oikea laskutusosoite,
 • tulevien uusien sähköisten tilausmuotojen suosiminen. 

Noudon kestoaika

Noutotapahtuman kestolla on suuri merkitys raatokeräilyn kokonaisuuteen. HELOS-järjestelmä mahdollistaa tilakohtaisen noutoajan seurannan. Noutotapahtuman kestoon voivat vaikuttaa sekä tuottaja että kuljettaja. Järjestelmä tuottaa suunnitellun noutoajan, joka voidaan välittää tuottajalle.

Noutoprosessi voidaan jakaa seuraaviin osiin:

 • nouto alkaa kun käännytään yleiseltä tieltä tilalle,
 • raadon paikantaminen,
 • nostovalmistelut,
 • lastaus,
 • lastauksen lopetustoimet,
 • dokumentointi ja kuittaus,
 • nouto päättyy, kun käännytään tilalta yleiselle tielle.

Tilalta tapahtuvan noutopahtuman nopeuttaminen tarjoaa mahdollisuudet suuriin kustannussäästöihin. Jo 5 minuutin lyhennys tilalla kuluvaan aikaan merkitsee noin 3 000 tunnin aikasäästöä vuositasolla. Säästynyt aika voidaan käyttää ajamiseen, joten työajansäästön lisäksi saadaan kalustosäästöjä.

Tilakäsittelyn kehittäminen edellyttää yhteistyötä Honkajoen logistiikkaorganisaation, tuottajien ja edunvalvojien (MTK, SLC) sekä Eviran kesken.